English
You have no items in your shopping cart.
Sunday, May 22, 202
Search
Picture for category سیستم الحاقی

سیستم الحاقی

سیستم الحاقی اشتیل Stihl استفاده از چندین ابزار را فقط بایک موتور امکانپذیر می سازد. ابزاردلخواه خود را انتخاب کرده و آن را بر روی موتور نصب کنید. اتصال راحت ابزار به موتور این امکان را فراهم می سازد تا بتوانید به آسانی آنها را بدون استفاده از آچار یا پیچ گوشتی جابجا کنید.